top of page
Beach - Ninh Thuan.jpg

Làm việc với chúng tôi

MT_Strip-Identity-03.png

1

2

3

4

5

6

Đầu tiên, sau khi nhận được yêu cầu đặt tour từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý yêu cầu. Nếu có (các) câu hỏi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để biết thêm thông tin.

Tối đa 2 ngày sau khi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với đề xuất tour.

Bạn có thể chỉnh sửa đề xuất chuyến tham quan bao nhiêu tùy thích cho đến khi hài lòng, sau đó vui lòng gửi cho chúng tôi một email trong đó nêu rõ rằng bạn xác nhận đề xuất

Magnolia sẽ tiến hành đặt tour, thông thường trong vòng 1 tuần. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong quá trình đặt phòng (khách sạn hoặc vé máy bay đã đặt hết ...), chúng tôi sẽ tìm phương án thay thế tương đương theo thỏa thuận của bạn.

Sau khi hoàn tất đặt phòng, Magnolia gửi cho bạn một chương trình đã xác nhận và một Hóa đơn Proforma để thanh toán.

Việc thanh toán có thể được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc qua thẻ tín dụng. Magnolia yêu cầu thanh toán ít nhất 30% sau khi xác nhận và 70% khi đến nơi.

01 tuần trước khi đến, chúng tôi gửi cho bạn tất cả (các) tài liệu cần thiết cho chuyến đi: chương trình cuối cùng với thông tin cập nhật nhất bao gồm tên và số điện thoại của (các) hướng dẫn viên, thời gian và mã chuyến bay, địa chỉ và số điện thoại của khách sạn; vé máy bay và / hoặc vé tàu nếu được phục vụ; ủy quyền thị thực nếu cần thiết.

Vui lòng kiểm tra lại tất cả các thông tin.

Về chuyến tham quan: Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với khách du lịch hoặc (các) hướng dẫn viên du lịch và sẽ cập nhật cho bạn trong suốt thời gian đi du lịch.

2

Maximum 2 days after the request, we get back to you with a tour proposal.

3

You can edit the tour proposal as much as you wish until satisfied, then kindly send us an email which clarify that you confirm the proposal.

4

After finish booking, Magnolia send you a confirmed program and a Proforma Invoice for payment.

The payment can be made via bank transfer or via credit card. Magnolia requires a payment of at least 30% after confirmation, and 70% on arrival.

5

01 week before arrival, we send you all the document(s) neccessary for the trip: final program with the most updated information included name and phone number of the tour guide(s), flight's time and code, hotel's address and phone number; air ticket and/or train ticket if served; visa authorization if neccessary.

*Please double check all the information.

6

On tour: We will keep contact with tourists or tour guide(s) and will update you during the travel time.

We appreciate if you can send us a feedback after tour to improve our process and service.

bottom of page